ยุโรป ยุโรป

EU Pocket WiFi (Multiple Countries)

ZTE MF90

THB 530 /day

ยุโรป

ปุ่มส่งออร์เดอร์
ความเร็วในการดาวน์โหลด 100Mbps
ความเร็วในการอัพโหลด 50Mbps
เวลาใช้งานสูงสุด 6Hours
จำนวนเครื่องเชื่อมต่อสูงสุด 10Devices
น้ำหนัก 150g
ขนาด(WxHxD) 100x54x14mm
ข้อจำกัดแพกเกจ 1GB
พื้นที่ ตรวจสอบแผนที่

รายประเทศที่อยู่ในแถบทวีปยุโรป

【A】

 • แอลเบเนีย
 • ออสเตรีย

【B】

 • เบลเยียม
 • บัลแกเรีย
 • เบลารุส

【C】

 • โครเอเชีย
 • ประเทศไซปรัส
 • สาธารณรัฐเช็ก

【D】

 • เดนมาร์ก

【E】

 • เอสโตเนีย

【F】

 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส

【G】

 • ประเทศเยอรมัน
 • กรีก

【H】

 • ฮังการี

【I】

 • ประเทศไอซ์แลนด์
 • ไอร์แลนด์
 • อิตาลี

【L】

 • ลัตเวีย
 • สไตน์
 • ประเทศลิทัวเนีย
 • ลักเซมเบิร์ก

【M】

 • เกาะมอลตา
 • มาซิโดเนีย
 • โมนาโก
 • มอนเตเนโกร

【N】

 • เนเธอร์แลนด์
 • นอร์เวย์

【P】

 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส

【R】

 • โรมาเนีย
 • รัสเซีย

【S】

 • สโลวะเกีย
 • สโลวีเนีย
 • ซานมารีโน
 • สเปน
 • สวีเดน
 • ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • เซอร์เบีย

【T】

 • ตุรกี

【U】

 • สหราชอาณาจักร

【V】

 • วาติกัน

Fair Usage Policy

คือความพยายามของบริษัทผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ทในอุตสาหกรรมบอร์ดแบนด์ที่จะรักษาอัตราการใช้งานของอินเตอร์เน็ทให้ลดลง นโยบายดังกล่าว (FUP)
ได้ถูกจัดทำขี้นเพื่อปกป้องลูกค้าท่านอื่นที่อาจได้รับผลกระทบจากการดาวน์โหลดข้อมูลอย่างมากของท่าน
หากบริษัทผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ทเห็นสมควรและตัดสินใจดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว (FUP) แก่ท่านแล้ว
การจำกัดการใช้งาน หรือ การจำกัดการใช้งานของข้อมูล หรือ การจำกัดความเร็วของการเข้าถึงข้อมูลหรือมากกว่านั้น อาจเกิดขึ้นแก่ท่าน
กรุณางดหรือละเว้นการดาวน์โหลดภาพยนต์หรือไฟล์วีดีโอต่างๆ รวมทั้งการเล่นเกมส์ออนไลน์ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาการใช้งานต่างๆข้างต้น ถ้าลูกค้ายังคงใช้งานข้อมูลเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง บริษัทเทเลคอมสแควร์จำกัด
จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นต่อปัญหาการเข้าถึงอินเตอร์เน็ทหรือการจำกัดการใช้งานต่างๆโดยบริษัทผู้ให้บริหารอินเตอร์เน็ท และหากลูกค้ายังคงใช้ข้อมูลเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่อาจจะเกิดขี้นโดยบริษัทผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ทได้

สำหรับผลิตภัณฑ์เสริม

ท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างสะดวกและอุ่นใจที่สุด!

ประกัน เวลาที่ตัวเครื่อง Wi-Ho! หาย ถูกขโมย หรือเสียหาย จะได้รับยกเว้นค่าชดเชย 70%
※อุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมทั้งแบตเตอรี่สำรองไม่รวมอยู่ในการชดเชยค้าเสียหาย
ประกัน
50 บาท/วัน
แบตเตอรี่สำรอง ถ้ามีแบตเตอรี่สำรอง แม้แบตเตอรี่จะหมดก็วางใจได้
โดยเฉพาะท่านที่แชร์อินเตอร์เน็ทให้กับเพื่อนๆ การใช้แบตเตอรี่ก็จะมาก จึงขอแนะนำให้เช่าไปด้วย
แบตเตอรี่สำรอง
50 บาท/วัน

หัวข้อระบุพิเศษ

ค่าธรรมเนียมในการชดเชยค่าเสียหาย

ไม่ทำประกันคุ้มครองอุ่นใจ ทำประกันคุ้มครองอุ่นใจ
Pocket WiFi /SIM (สูญหาย / ขำรุด) 10,000THB 3,000THB
ตัวเครื่องตกน้ำ/ชำรุด 10,000THB 3,000THB
อุปกรณ์เสริมสูญหาย/ชำรุด
(กล่องเคส / สาย USB / เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ / หัวเปลี่ยนปลั๊ก)
500THB 500THB
แบตเตอรี่สำรอง 2,000THB 2,000THB

ค่าธรรมเนียมในการยกเลิก

อัตราส่วนการคืนเงิน (อัตราส่วนการเก็บเงิน)
ก่อนออกเดินทาง 4 วัน 100% (0%)
ไม่มีการติดต่อเข้ามา 0% (100%)

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขยายเวลา ค่าธรรมเนียมการเช่ารายวันของตัวอุปกรณ์ Pocket WIFI / ประกันคุ้มครองอุ่นใจ / แบตเตอรี่สำรอง