ประเทศญี่ปุ่น Japan

Japan

501HW

THB 280 /day

ประเทศญี่ปุ่น

Recommend! 4G

ปุ่มส่งออร์เดอร์
ความเร็วในการดาวน์โหลด 165Mbps
ความเร็วในการอัพโหลด 37.5Mbps
เวลาใช้งานสูงสุด 10Hours
จำนวนเครื่องเชื่อมต่อสูงสุด 10Devices
น้ำหนัก 150g
ขนาด(WxHxD) 104 x 60 x18.2mm
ข้อจำกัดแพกเกจ UNLIMITED
พื้นที่ ตรวจสอบแผนที่

Fair Usage Policy

คือความพยายามของบริษัทผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ทในอุตสาหกรรมบอร์ดแบนด์ที่จะรักษาอัตราการใช้งานของอินเตอร์เน็ทให้ลดลง นโยบายดังกล่าว (FUP)
ได้ถูกจัดทำขี้นเพื่อปกป้องลูกค้าท่านอื่นที่อาจได้รับผลกระทบจากการดาวน์โหลดข้อมูลอย่างมากของท่าน
หากบริษัทผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ทเห็นสมควรและตัดสินใจดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว (FUP) แก่ท่านแล้ว
การจำกัดการใช้งาน หรือ การจำกัดการใช้งานของข้อมูล หรือ การจำกัดความเร็วของการเข้าถึงข้อมูลหรือมากกว่านั้น อาจเกิดขึ้นแก่ท่าน
กรุณางดหรือละเว้นการดาวน์โหลดภาพยนต์หรือไฟล์วีดีโอต่างๆ รวมทั้งการเล่นเกมส์ออนไลน์ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาการใช้งานต่างๆข้างต้น ถ้าลูกค้ายังคงใช้งานข้อมูลเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง บริษัทเทเลคอมสแควร์จำกัด
จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นต่อปัญหาการเข้าถึงอินเตอร์เน็ทหรือการจำกัดการใช้งานต่างๆโดยบริษัทผู้ให้บริหารอินเตอร์เน็ท และหากลูกค้ายังคงใช้ข้อมูลเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่อาจจะเกิดขี้นโดยบริษัทผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ทได้

สำหรับผลิตภัณฑ์เสริม

ท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างสะดวกและอุ่นใจที่สุด!

ประกัน เวลาที่ตัวเครื่อง Wi-Ho! หาย ถูกขโมย หรือเสียหาย จะได้รับยกเว้นค่าชดเชย 70%
※อุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมทั้งแบตเตอรี่สำรองไม่รวมอยู่ในการชดเชยค้าเสียหาย
ประกัน
50 บาท/วัน
แบตเตอรี่สำรอง ถ้ามีแบตเตอรี่สำรอง แม้แบตเตอรี่จะหมดก็วางใจได้
โดยเฉพาะท่านที่แชร์อินเตอร์เน็ทให้กับเพื่อนๆ การใช้แบตเตอรี่ก็จะมาก จึงขอแนะนำให้เช่าไปด้วย
แบตเตอรี่สำรอง
50 บาท/วัน

หัวข้อระบุพิเศษ

ค่าธรรมเนียมในการชดเชยค่าเสียหาย

ไม่ทำประกันคุ้มครองอุ่นใจ ทำประกันคุ้มครองอุ่นใจ
Pocket WiFi /SIM (สูญหาย / ขำรุด) 10,000THB 3,000THB
ตัวเครื่องตกน้ำ/ชำรุด 10,000THB 3,000THB
อุปกรณ์เสริมสูญหาย/ชำรุด
(กล่องเคส / สาย USB / เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ / หัวเปลี่ยนปลั๊ก)
500THB 500THB
แบตเตอรี่สำรอง 2,000THB 2,000THB

ค่าธรรมเนียมในการยกเลิก

อัตราส่วนการคืนเงิน (อัตราส่วนการเก็บเงิน)
ก่อนออกเดินทาง 4 วัน 100% (0%)
ไม่มีการติดต่อเข้ามา 0% (100%)

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขยายเวลา ค่าธรรมเนียมการเช่ารายวันของตัวอุปกรณ์ Pocket WIFI / ประกันคุ้มครองอุ่นใจ / แบตเตอรี่สำรอง