คำถามที่พบบ่อยFAQ

FAQ

STEP1 cat-select เลือก

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

STEP2 cat-order สั่งซื้อ

การสมัครก่อนวันเดินทาง 1 วัน - 3 วัน

การสมัครก่อนวันเดินทาง 1 วัน - 3 วัน

ก่อนอื่นกรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ เนื่องจากจะต้องตรวจสอบสต็อกสินค้า
TEL: +66-(0)2-262-0901 (10:30-18:30 ไม่หยุดตลอดทั้งปี)
※12/31-1/2 และ 4/13-15 เป็นวันหยุดประจำปี

ถึงลูกค้าที่ใช้งาน WIFI พกพาของประเทศจีน; การตรวจดูอินเตอร์เน็ตในประเทศจีน

ถึงลูกค้าที่ใช้งาน WIFI พกพาของประเทศจีน; การตรวจดูอินเตอร์เน็ตในประเทศจีน

※ในประเทศจีน การเชื่อมต่อกับ Google, Facebook, Twitter, หรือ YouTube ถูกตัดขาดด้วยระบบการตรวจดูข้อมูลของรัฐบาลจีนที่เรียกว่า "Great Firewall" จึงไม่สามารถใช้บริการแอพลิเคชั่นเหล่านี้ได้

วันที่นับเป็นระยะเวลาการเช่า

วันที่นับเป็นระยะเวลาการเช่า

ตั้งแต่วันที่ลูกค้าออกเดินทางจนถึงวันที่กลับประเทศ
การรับของให้รับวันก่อนหน้าวันเดินทาง
และการคืนของให้คืนภายหลังกลับจากการเดินทาง 1 วัน ทั้งนี้วันก่อนหน้าวันเดินทาง
และวันภายหลังกลับจากการเดินทาง 1 วัน ไม่รวมในค่าธรรมเนียมการเช่า

การออกใบเสร็จรับเงินในนามนิติบุคคล

การออกใบเสร็จรับเงินในนามนิติบุคคล

◆ภายหลังการสมัครเสร็จสิ้น กรุณาร้องขอ ≪ ภายใน 7 วัน ≫
※เนื่องจากการร้องขอตั้งแต่วันที่ 8 จะไม่สามารถทำได้ ขอความกรุณารับทราบไว้ล่วงหน้าด้วย
◆ใบเสร็จรับเงินของนิติบุคคลซึ่งไม่ได้ทำสัญญากับ Berry Mobile
กรณีที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ในช่อง
Comments: ของแบบฟอร์มการสมัคร

・ชื่อบริษัท
・ที่อยู่บริษัท
・Head Office or Branch
・TAX ID(13 หลัก)

วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

สามารถชำระเงินได้โดย
① บัตรเครดิต (Visa/Master/JCB)
② บัตรเดบิต (เฉพาะบัตรที่ออกโดยธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น)
③ เงินสด (สามารถเลือกได้เฉพาะลูกค้าที่มารับของและคืนของที่หน้าร้านเท่านั้น)
※บัตรเดบิตที่ออกโดยธนาคารกสิกรไทย ลูกค้าจำเป็นต้องตั้งค่า Internet Shopping ไว้

STEP3 cat-payment ชำระเงิน

ค่ายกเลิก

ค่ายกเลิก

สามารถยกเลิกได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจนถึง 4 วันก่อนวันเดินทาง ทั้งนี้ตั้งแต่วันก่อนเดินทาง 3 วันจะคิดค่าธรรมเนียมการยกเลิกเป็น 100%

ค่าชดเชยเวลาที่สูญหาย ถูกโจรกรรม หรือเสียหาย

ค่าชดเชยเวลาที่สูญหาย ถูกโจรกรรม หรือเสียหาย

ค่าชดใช้ตัวเครื่อง Wi-Ho! คือ 10,000 บาท อุปกรณ์เสริม 500 บาท และแบตเตอรี่พกพา 2,000 บาท
กรณีที่ทำ "ประกันความปลอดภัย" ที่เป็นส่วนเสริม จะได้รับยกเว้นค่าชดใช้ตัวเครื่อง 70%

เงินมัดจำ

เงินมัดจำ

สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินสด รับของและคืนของที่หน้าร้าน จะต้องวางมัดจำ 3,000 บาทต่อ 1 เครื่อง
สำหรับลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต และการโอนเงินธนาคาร จะไม่เก็บมัดจำ

รับของและคืนของที่ที่ทำการไปรษณีย์ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ (ชั้น 4)

รับของและคืนของที่ที่ทำการไปรษณีย์ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ (ชั้น 4)

การรับของสามารถทำได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง กรุณาสมัครก่อนวันจัดส่งอย่างน้อย 3 วันทำการ

- สิ่งที่จำเป็นในเวลารับของ
1) หนังสือเดินทาง
2) ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษา (ตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป)
3) หมายเลขติดตาม (จะแจ้งด้วยเมล์จากทางบริษัท)
ภายหลังจากรับของแล้ว กรุณาตรวจสอบสินค้าของพัสดุไปรษณีย์

※ ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษา จะเปลี่ยนแปลงตามจำนวนวันที่เก็บรักษา อาจเป็น 2-5 บาทได้

- วิธีการคืนของ
หลังจากกลับถึงประเทศไทย กรุณาคืนของจากที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านของท่านโดยการส่งแบบพัสดุปิดผนึกลงทะเบียน

STEP4 cat-pickup รับของ

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

STEP5 cat-use ใช้งาน

กรณีที่อินเตอร์เน็ตไม่สามารถเชื่อมต่อได้ในระหว่างการใช้งาน

กรณีที่อินเตอร์เน็ตไม่สามารถเชื่อมต่อได้ในระหว่างการใช้งาน

กรณีที่ลูกค้าดำเนินการตามขั้นตอน Trouble Shooting ซึ่งถูกระบุไว้ในคู่มือการใช้งานแล้วยังไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์ Support ซึ่งได้ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน

เวลาที่ทำ WIFI พกพาเสียหาย หรือสูญหาย

เวลาที่ทำ WIFI พกพาเสียหาย หรือสูญหาย

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ หรือ ทางอีเมลล์
support-th@berrymobile.jp
ซึ่งได้ถูกระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน"

STEP6 cat-return ส่งคืน

วันที่ส่งคืนคือเมื่อไหร่

วันที่ส่งคืนคือเมื่อไหร่

กรุณาคืนของใน "1 วันถัดไปจากวันที่กลับถึงประเทศ"
※หากคืนของใน 1 วันถัดไปของวันที่กลับถึงประเทศ จะไม่มีค่าธรรมเนียมการต่อเวลา

Check FAQ Before Contact us

Please Check FAQ Before Contact us
“Frequently Asked Questions”.

โต๊ะบริการ Wi-Ho! เวลาทำการ 10:30 – 18:30

“อาจมีการบันทึกการสนทนา เพื่อยกระดับการบริการลูกค้า
ก่อนโทรศัพท์ กรุณาตรวจสอบ FAQ ด้วย”

02-262-0901

การติดต่อแจ้งการสูญหาย หรือความเสียหายของตัวเครื่อง กรุณาติดต่อด้วยอีเมล์ หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกระบุไว้ที่คู่มือการใช้งาน (รองรับภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น)