แจ้งให้ทราบNews

27 Oct 2017 Notice

【ประกาศเรื่องวันหยุด】

เรียนลูกค้า WiHo! ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน
เนื่องด้วยบริษัทฯ จัดให้มีการสัมนาเพื่อพัฒนาบุคคลากรเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการ 
บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงวันหยุดทั้งสาขากรุงเทพฯ และศรีราชา ดังนี้

■ เบรี่โมบาย สาขากรุงเทพฯ หยุดดำเนินการระหว่างวันอังคารที่ 7 ถึง วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560
■ เบรี่โมบาย สาขาศรีราชา หยุดดำเนินการระหว่างวันอังคารที่ 7 ถึง วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เช่นกัน

■ ในระหว่างวันหยุดดังกล่าวลูกค้าสามารถรับ-คืนเครื่องได้ดังนี้

1. กรณีลูกค้ารับ-คืนเครื่องที่ร้าน ลูกค้าจะไม่สามารถมารับ-คืนเครื่องได้ในระหว่างวัดหยุดข้างต้น 
ดังนั้นจึงขอให้ลูกค้ารับ-คืนก่อนหรือหลังวันหยุดดังกล่าว

2. กรณีลูกค้ารับเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์ 
สำหรับลูกค้าต้องการรับเครื่องในระหว่างวันที่ 7 -13 พฤศจิกายน (หรือลูกค้าที่ต้องการใช้งานระหว่างวันที่ 8 -14 พฤศจิกายน) 
ขอให้ดำเนินการจองทั้งการจองโดยตรงที่ร้านเบรี่โมบาย หรือการจองผ่านทางเว็บไซต์ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 23:59 น.
※เนื่องจากการจัดส่งทางไปรษณีย์อาจมีความล่าช้า หากลูกค้าต้องการให้จัดส่งทางไปรษณีย์ รบกวนจองล่วงหน้าโดยเร็วที่สุด

ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้