พื้นที่ให้บริการArea

เลือกพื้นที่ที่อยากไปกันเถอะ!

“[Wi-Ho!] บริการให้เช่า Wi-Fi พกพา รองรับมากกว่า 100 ประเทศ ใช้โทรศัพท์อย่างสะดวกเหมือนปกติ แม้ในต่างประเทศ”

สำหรับผลิตภัณฑ์เสริม

ท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างสะดวกและอุ่นใจที่สุด!

ประกัน เวลาที่ตัวเครื่อง Wi-Ho! หาย ถูกขโมย หรือเสียหาย จะได้รับยกเว้นค่าชดเชย 70%
※อุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมทั้งแบตเตอรี่สำรองไม่รวมอยู่ในการชดเชยค้าเสียหาย
ประกัน
50 บาท/วัน
แบตเตอรี่สำรอง ถ้ามีแบตเตอรี่สำรอง แม้แบตเตอรี่จะหมดก็วางใจได้
โดยเฉพาะท่านที่แชร์อินเตอร์เน็ทให้กับเพื่อนๆ การใช้แบตเตอรี่ก็จะมาก จึงขอแนะนำให้เช่าไปด้วย
แบตเตอรี่สำรอง
50 บาท/วัน

หัวข้อระบุพิเศษ

ค่าธรรมเนียมในการชดเชยค่าเสียหาย

ไม่ทำประกันคุ้มครองอุ่นใจ ทำประกันคุ้มครองอุ่นใจ
Pocket WiFi /SIM (สูญหาย / ขำรุด) 10,000THB 3,000THB
ตัวเครื่องตกน้ำ/ชำรุด 10,000THB 3,000THB
อุปกรณ์เสริมสูญหาย/ชำรุด
(กล่องเคส / สาย USB / เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ / หัวเปลี่ยนปลั๊ก)
500THB 500THB
แบตเตอรี่สำรอง 2,000THB 2,000THB

ค่าธรรมเนียมในการยกเลิก

อัตราส่วนการคืนเงิน (อัตราส่วนการเก็บเงิน)
ก่อนออกเดินทาง 4 วัน 100% (0%)
ไม่มีการติดต่อเข้ามา 0% (100%)

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขยายเวลา ค่าธรรมเนียมการเช่ารายวันของตัวอุปกรณ์ Pocket WIFI / ประกันคุ้มครองอุ่นใจ / แบตเตอรี่สำรอง

Fair Usage Policy

คือความพยายามของบริษัทผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ทในอุตสาหกรรมบอร์ดแบนด์ที่จะรักษาอัตราการใช้งานของอินเตอร์เน็ทให้ลดลง นโยบายดังกล่าว (FUP)
ได้ถูกจัดทำขี้นเพื่อปกป้องลูกค้าท่านอื่นที่อาจได้รับผลกระทบจากการดาวน์โหลดข้อมูลอย่างมากของท่าน
หากบริษัทผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ทเห็นสมควรและตัดสินใจดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว (FUP) แก่ท่านแล้ว
การจำกัดการใช้งาน หรือ การจำกัดการใช้งานของข้อมูล หรือ การจำกัดความเร็วของการเข้าถึงข้อมูลหรือมากกว่านั้น อาจเกิดขึ้นแก่ท่าน
กรุณางดหรือละเว้นการดาวน์โหลดภาพยนต์หรือไฟล์วีดีโอต่างๆ รวมทั้งการเล่นเกมส์ออนไลน์ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาการใช้งานต่างๆข้างต้น ถ้าลูกค้ายังคงใช้งานข้อมูลเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง บริษัทเทเลคอมสแควร์จำกัด
จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นต่อปัญหาการเข้าถึงอินเตอร์เน็ทหรือการจำกัดการใช้งานต่างๆโดยบริษัทผู้ให้บริหารอินเตอร์เน็ท และหากลูกค้ายังคงใช้ข้อมูลเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่อาจจะเกิดขี้นโดยบริษัทผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ทได้